Regler for studenter, befal og offiserer som pendler.

STUDENTER:

Studenter som i hovedsak studerer, kan ikke få pendlerfradrag. De er ikke i arbeide, og fradraget blir da ikke «utgift til inntekts ervervelse. som er hovedkravet for fradrag. Studenter som jobber i ferien, og da ikke bor hjemme hos mor og far, kan få pendlerfradrag for denne tiden. Ta for eksempel Ole. Han kommer fra Mosjøen der moren og faren hans bor. Til daglig studerer han økonomi Ved Høyskolen i Bodø. Ved siden av studiene arbeider han deltid som konsulent i et større firma i Bodø. Fordi hovedbeskjeftigelsen hans er studier, får han ikke pendler- fradrag. I sommerferien har han derimot heltids sommerjobb i samme firma, og kan få pendler- fradrag for disse månedene.

BEFAL OG OFFISERER:

Befal og offiserer bor ofte et annet Sted enn familien, og reiser hjem forholdsvis ofte. Familiefedre får fradrag som vanlige familiefedre, men også enslig befal og offiserer kan få pendlerfradrag. Bor de på befalsmessa og ikke har tilgang til eget kjøkken, kan de kreve pendlerfradrag. Vi leste i “Forsvarets Forum at offiserer flyttet hybelkomfyren ut av forlegnings rommet for å være helt sikre på at de bodde i uselvstendig bolig. Militært personell reiser som regel ikke hjem så ofte som hver tredje uke. Særlig gjelder dette enslig befal. Grunnen er at vaktturnusene gjør hyppige reiser vanskelige. Like fullt er de berettiget til pendlerfradrag. Under 21: Enslige under 21 som arbeider kan også få pendlerfradrag. Reglene for denne aldersgruppen er forenklet, og foreldrehjemmet regnes som deres virkelige bosted uansett.