Pendlerfradrag for de som bor i kollektiv.

 Det høres bakvendt ut at en enslig kan regnes som pendler, men slik er skattereglene. Deler du kjøkken med noen, kan dine ekstrautgifter til mat, bolig og reiser gi deg saftige fradrag på selvangivelsen.

De feste av oss tror at pendlere er familieforsørgere som kjører hjemmefra hver søndag kveld, bor hele uken på en liten hybel i byen og reiser tilbake til familien på fredag ettermiddag. Sannheten er at mange dere kan regne seg som pendlere og dermed i å gunstig skattefradrag. For å være pendler etter skattereglene må du arbeide et annet sted enn ditt egentlige hjem. Du også dele kjøkken andre i boligen der du arbeider.

Foruten at du reiser hjem er kravet til pendlerstatus at du har en «uselvstendig bolig» der du arbeider. Det er som er viktig i denne vurderingen, og det finnes to definisjoner som faller gunstig ut for deg:

  • Du må enten dele kjøkken med noen eller at du ikke har tilgang til et normalt kjøkken.

 

Krav til boligen der du bor

Deler du kjøkken med andre, er leiligheten uansett å regne som uselvstendigbolig. Dette er uavhengig av hvor komfortabel boligen ellers er. Boliger der du ikke kan utøve de normale kjøkken funksjonene på kjøkkenet, blir regnet som uselvstendig. Matlaging (alle måltider), oppvask og matoppbevaring er kravene som stilles til «normale kjøkkenfunksjoner», men listen legges lavt. Selv om du bare har ett enkelt tekjøkken, kan dette være nok til at du ikke blir regnet som pendler. Innlagtvann eller komfyr og lignende er ikke noe krav i seg selv for at rommet skal bli godkjent som «eget kjøkken».

 

Krav til at du ikke bor sammen med familie

Blod er tykkere enn vann, og bor du sammen med en i familien din, regnes boligen din som selvstendig. Dermed fir du ingen pendlerfordeler. Derfor er det lurere å bo sammen med en venn, enn å bo sammen med broren din. Familieregelen gjelder også for samboere enkelt sagt: deler dere seng, hjelper det ikke at dere deler kjøkken. Dermed kan du ikke dele leilighet med kjæresten din og hevde at du bor i en uselvstendig bolig. Boligen regnes nå som selvstendig, og du får ikke pendlerfradrag. Hva er skattemessig hjemme? Hvor du føler deg hjemme, har ingen betydning, det er hvor du har ditt skattemessige hjem som er Viktig. Foreldrehjemmet er i mange tilfeller ditt egentlige hjem etter skatteloven. Dette gjelder særlig når du er enslig. Er foreldrene dine skilt, er både boligen til faren din og til moren din ditt hjem, selv om boligene ligger i forskjellige byer. Så lenge du er enslig, hevder ligningsmyndighetene at dine utgifter til bolig arbeidsplassen ikke er «mer utgifter». De fortsetter med andre ord at du ikke betaler noe for å bo hjemme hos foreldrene dine. Dermed får du kanskje ikke fradrag for disse utgiftene. Leier du eller eier du selv en bolig på hjemstedet (i tillegg til pendlerboligen på arbeidsstedet), vil du som er over 22 år ha denne som din skattemessige bolig. Da har du «merutgifter» Ved å bo på pendlerstedet, og skal få fradrag for disse også.

Skatte tips til pendlere

For at skattevesenet ikke skal rynke for mye på nesen er det best at du er folkeregisterregistrert i den kommunen du pendler fra. Skal du få pendlerfradrag, lønner det seg derfor ikke å melde flytting til jobb-kommunen din.

 

Regler ved to identiske boliger

Er både pendlerboligen og «hjemme boligen» din selvstendige bolig (med andre ord med eget kjøkken), kobles en ny regel inn: døgnhvileregelen. Den bestemmer at du har ditt hjem der du sover mest. Du får fradrag hvis du sover minst i boligen på arbeidsstedet. Dermed er det bare å begynne å telle! Det samme kjelder hvis du pendler mellom to uselvstendige boliger, så som hybler, brakker mv.

 

Det må være en reell reise mellom ditt hjemsted og pendler boligen.

Et av hovedkravene til pendlerfradraget er at du faktisk reiser mellom ditt arbeidshjem og ditt virkelige hjem. Tommelfingerkravet for enslige er at du er på hjemstedet hver tredje helg. Reisekravet blir strengere hvis det er kort hjem. Bor du i Tromsø og jobber i Bardufoss, må du reise hjem oftere enn hver tredje helg. Du kan ha færre hjemreiser hvis du arbeider i Hønefoss. Tips: Tredje-hver-helg-nor- men er bare veiledende. Ofte kan du reise sjeldnere og fortsatt være pendler. F.eks. kan du vise til dårlig økonomi eller spesielt lange hjemreiser. Da er det ikke naturlig å reise så ofte til ditt «virkelige hjem». Studerer du på kveldstid, har du vakt eller er speiderleder i helgene, vil også dette være vektige argumenter for færre hjemturer.

 

 

 

Familieforsørgere

Den tradisjonelle pendleren er familieforsørgeren som arbeider et annet sted enn der ektefellen eller barna bor. Han regnes alltid som bosatt i familiehjemmet og får pendlerstatus. (Homofile som lever i registrert partnerskap, får samme rettigheter som gifte). Har han barn, trenger han heller ikke være gift. Familiefaren slipper også krav om boligstatus og hyppige hjemreiser. På den annen side får han utbetalt for alle hjemreisene, og fordi han sannsynligvis vil være sammen med familien, forsøker han å få så mange hjemreiser som mulig.