Liste over skattefradrag som pendler

REISE: Utgifter til transport hjem kan du føre opp i selvangivelsen. Utgifter til bil, fly og tog kan du trekke fra dersom det ikke er mer fordelaktig enn annen transport (bil: 1,95 kr pr km, pluss ferge, bom utgifter ol). Betingelsen er at arbeidsgiver ikke dekker dette. I tillegg får du selvfølgelig fradrag for daglige reiser til og fra jobben. Normalt er det månedskort (x12) på buss, tog eller bane. Nå er det imidlertid noe lettere å få fradrag for bruk av bil. De samlede utgiftene får du fradrag for når de overstiger kr 7 000.

KOST: For å slippe å mase med kvitteringer osv, får du et standardfradrag for opphold på hybel, brakke eller lignende på 151 kroner døgnet. Dette gjelder de fleste. Har du høyere utgifter til kost, får du imidlertid fradrag for slikt dersom du kan dokumentere dine utlegg. Har du bodd på pensjonat eller hotell (inkludert frokost), kan du få fradrag med henholdsvis 228 kr og 370 kroner døgnet.

Tips! Har hybelen ingen muligheter til å tilberede mat på en skikkelig måte, kan du i stedet få pensjonatfradraget. NB: Betaler sjefen kosten, blir du derimot skattlagt for kostbesparelse med 60 kroner døgnet. På den annen side kan du da i det minste kreve fradrag med 40 kroner (for småutgifter).

 LOSJI: Dine utgifter til å bo på arbeidsstedet kan du kreve trukket fra, dersom du kan dokumentere dem. Her er det ingen standardfradrag, bare faktiske utgifter. Ligningskontoret innrømmer kun fradrag dersom utgiftene kommer i tillegg til boutgifter du har fra før. du bolig på arbeidsstedet, er leien fradragsberettiget. Bor du i din egen bolig også på arbeidsstedet, direkte lignes boligen. Det innebærer at du ikke blir tillagt noen inntekt som skal beskattes. Likevel får du fradrag for vedlikeholdsutgifter, forsikringer med videre.

Tips! Selv om du kanskje eier to boliger, kan du likevel selge dem med skattefri gevinst. Som pendler oppfyller du vilkårene for skattefrihet for begge boligene.

DOKUMENTASJON: For boforholdene kan du bli avkrevd fremlegge for eksempel leiekontrakt eller skjøte. For reisene kan du bli bedt om å vise frem kjørebok, flybilletter, eller lignende. Har du fri hver helg, kan du trekke fra 240 dager med kost. Annenhver helg: 255 dager. Jobber hver Lørdag: 280 dager.