Refinansiering din vei til økonomisk frihet

Refinansiering din vei til økonomisk frihet

 

Om det har gått litt fort i svingene sint du bestilte et kredittkort eller et forbrukslån og du nå sitter med en dårlig følelse av de mange nye «brevvennene» som sender deg regninger i hytt og pine.

Er det lett å kjenne på frustrasjonen som øker for hverdag som går.

For alt for mange nordmenn er dette nettopp hverdagen, det er derfor du bør tenke på å refinansiere dine gamle lån og kredittkort.

Fordelen med å velge å gjøre nettopp dette, er at du kun trenger å betale gebyrer på et samlet lån hver mnd.

 

Høres ikke dette ut som noe som alle kunne ønske seg? Bør det ikke være en fødsel rett å ha tilgang på økonomiske midler?

For de fleste i Norge er det nettopp det. Men for de som allerede har brent alle broer og brukt opp de siste ørene i kreditt, er det få løsninger igjen. For noen som har havnet opp i en slik situasjon, trenges det et helt nytt tankesett, en ny innstilling, en ny livsglød.

La oss tenke nytt!! Og snakke om alle mulighetene som refinansiering av dine gamle smålån og kredittkort kan gi deg.

 

Hvorfor er det gunstig å refinansiere?

For noen som har mange forskjellige kredittkort og forbrukslån er de godt kjent at postkassen blir til tide og u-tide fylt opp med små og store regninger. Det føles ut som om man kun betaler gebyrer til grådige banker, og det opprinnelige kravet aldri blir mindre.

La meg fortelle en hemmelighet, det er ikke bare en følelse som du sitter med, det er rent fakta!!

For den som har mange små og store gjeldsforpliktelser, enten om dette er et kredittkort eller forbrukslån må man betale et gebyr hver gang det betales et avdrag. Gebyrene kan til tider nesten være like store som selve avdraget.

 

Løsningen er refinansiere alle disse utgiftspostene til et samlet nytt lån. Ved å gjøre nettopp dette, slipper man unna med å betale gebyrer på det ene lånet. Og om man har flaks, er det bedre rente betingelser på det nye lånet.

 

Jeg vil refinansiere, hvordan gjør jeg nettopp dette??

Det er i dag en rekke banker som tilbyr nettopp dette. Disse bankene gir deg mulighet til å refinansiere dine gamle lån helt uten sikkerhet. Og det beste med det hele, er at de vil gjøre dette helt gratis.

Det er faktisk slik at bankene må konkurrere seg imellom om deg som kunde. Når du er havnet i en slik situasjon, gir dette deg en unik mulighet til å sammenligne alle de ulike tilbudene på et nytt lån og velge det lånet som gir deg de beste betingelsene.

 

For de utvalgte bankene som tilbyr refinansiering utensikkerhet, har de laget en så strømlinjeformet prosess som mulig. For deg som skal søke, tar det kun noen får dager fra søknaden er sendt til et nytt samlet lån er godkjent.

 

Hvorfor har bankene gjort dette så lett?

Mange nordmenn så seg lei på lang saksbehandlingstid og krevde at bankene behandlet lånesøknadene litt kjappere. Nye banker som Bank Norwegian, Bluestep, Santander bank med fler ble pionerer i bransjen med å tilby slike tjenester på en rask og effektiv måte.

Etter hvert som disse bankene begynte å effektivisere prosessen, fulgte de mindre bankene etter. Nå er det nærmest slik at én to dagers svarfrist er regelen snarere enn unntaket når nordmenn søker lån uten sikkerhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendlerfradrag for de som bor i kollektiv

Pendlerfradrag for de som bor i kollektiv.

 Det høres bakvendt ut at en enslig kan regnes som pendler, men slik er skattereglene. Deler du kjøkken med noen, kan dine ekstrautgifter til mat, bolig og reiser gi deg saftige fradrag på selvangivelsen.

De feste av oss tror at pendlere er familieforsørgere som kjører hjemmefra hver søndag kveld, bor hele uken på en liten hybel i byen og reiser tilbake til familien på fredag ettermiddag. Sannheten er at mange dere kan regne seg som pendlere og dermed i å gunstig skattefradrag. For å være pendler etter skattereglene må du arbeide et annet sted enn ditt egentlige hjem. Du også dele kjøkken andre i boligen der du arbeider.

Foruten at du reiser hjem er kravet til pendlerstatus at du har en «uselvstendig bolig» der du arbeider. Det er som er viktig i denne vurderingen, og det finnes to definisjoner som faller gunstig ut for deg:

  • Du må enten dele kjøkken med noen eller at du ikke har tilgang til et normalt kjøkken.

 

Krav til boligen der du bor

Deler du kjøkken med andre, er leiligheten uansett å regne som uselvstendigbolig. Dette er uavhengig av hvor komfortabel boligen ellers er. Boliger der du ikke kan utøve de normale kjøkken funksjonene på kjøkkenet, blir regnet som uselvstendig. Matlaging (alle måltider), oppvask og matoppbevaring er kravene som stilles til «normale kjøkkenfunksjoner», men listen legges lavt. Selv om du bare har ett enkelt tekjøkken, kan dette være nok til at du ikke blir regnet som pendler. Innlagtvann eller komfyr og lignende er ikke noe krav i seg selv for at rommet skal bli godkjent som «eget kjøkken».

 

Krav til at du ikke bor sammen med familie

Blod er tykkere enn vann, og bor du sammen med en i familien din, regnes boligen din som selvstendig. Dermed fir du ingen pendlerfordeler. Derfor er det lurere å bo sammen med en venn, enn å bo sammen med broren din. Familieregelen gjelder også for samboere enkelt sagt: deler dere seng, hjelper det ikke at dere deler kjøkken. Dermed kan du ikke dele leilighet med kjæresten din og hevde at du bor i en uselvstendig bolig. Boligen regnes nå som selvstendig, og du får ikke pendlerfradrag. Hva er skattemessig hjemme? Hvor du føler deg hjemme, har ingen betydning, det er hvor du har ditt skattemessige hjem som er Viktig. Foreldrehjemmet er i mange tilfeller ditt egentlige hjem etter skatteloven. Dette gjelder særlig når du er enslig. Er foreldrene dine skilt, er både boligen til faren din og til moren din ditt hjem, selv om boligene ligger i forskjellige byer. Så lenge du er enslig, hevder ligningsmyndighetene at dine utgifter til bolig arbeidsplassen ikke er «mer utgifter». De fortsetter med andre ord at du ikke betaler noe for å bo hjemme hos foreldrene dine. Dermed får du kanskje ikke fradrag for disse utgiftene. Leier du eller eier du selv en bolig på hjemstedet (i tillegg til pendlerboligen på arbeidsstedet), vil du som er over 22 år ha denne som din skattemessige bolig. Da har du «merutgifter» Ved å bo på pendlerstedet, og skal få fradrag for disse også.

Skatte tips til pendlere

For at skattevesenet ikke skal rynke for mye på nesen er det best at du er folkeregisterregistrert i den kommunen du pendler fra. Skal du få pendlerfradrag, lønner det seg derfor ikke å melde flytting til jobb-kommunen din.

 

Regler ved to identiske boliger

Er både pendlerboligen og «hjemme boligen» din selvstendige bolig (med andre ord med eget kjøkken), kobles en ny regel inn: døgnhvileregelen. Den bestemmer at du har ditt hjem der du sover mest. Du får fradrag hvis du sover minst i boligen på arbeidsstedet. Dermed er det bare å begynne å telle! Det samme kjelder hvis du pendler mellom to uselvstendige boliger, så som hybler, brakker mv.

 

Det må være en reell reise mellom ditt hjemsted og pendler boligen.

Et av hovedkravene til pendlerfradraget er at du faktisk reiser mellom ditt arbeidshjem og ditt virkelige hjem. Tommelfingerkravet for enslige er at du er på hjemstedet hver tredje helg. Reisekravet blir strengere hvis det er kort hjem. Bor du i Tromsø og jobber i Bardufoss, må du reise hjem oftere enn hver tredje helg. Du kan ha færre hjemreiser hvis du arbeider i Hønefoss. Tips: Tredje-hver-helg-nor- men er bare veiledende. Ofte kan du reise sjeldnere og fortsatt være pendler. F.eks. kan du vise til dårlig økonomi eller spesielt lange hjemreiser. Da er det ikke naturlig å reise så ofte til ditt «virkelige hjem». Studerer du på kveldstid, har du vakt eller er speiderleder i helgene, vil også dette være vektige argumenter for færre hjemturer.

 

 

 

Familieforsørgere

Den tradisjonelle pendleren er familieforsørgeren som arbeider et annet sted enn der ektefellen eller barna bor. Han regnes alltid som bosatt i familiehjemmet og får pendlerstatus. (Homofile som lever i registrert partnerskap, får samme rettigheter som gifte). Har han barn, trenger han heller ikke være gift. Familiefaren slipper også krav om boligstatus og hyppige hjemreiser. På den annen side får han utbetalt for alle hjemreisene, og fordi han sannsynligvis vil være sammen med familien, forsøker han å få så mange hjemreiser som mulig.

 

 

 

 

 

 

 

Tjen skattefrie penger på din hobby

Tjen skattefrie penger på din hobby.

Tjener du penger som tennistrener, eller pianoinstruktør? Eller kanskje du har maleelever?

Da behøver du trolig ikke betale skatt av disse pengene. Aktiviteten kan nemlig regnes som hobby og ikke næring. Hobby- inntekter er skattefrie.Grovt sagt er fritidsaktiviteten dine skattefrie. Du kan selge gensere du strikker, gi pianotimer eller tennis timer. Fører du slike inntekter opp på selvangivelsen i dag, kan dette være feil. Lar du være å føre opp inntektene, og tror du arbeider svart. Sjansene er store for at du ikke skal betale skatt. For deg som tjener penger på hobbyaktiviteten din, er problemstillingen: Hvor mye kan jeg tjene før hobbyen regnes som næring og skal beskattes? Utgangs punktet er at hobby aktiviteten din skal vurderes under ett, slik at ligningskontoret skal se på både inntekter og utgifter for å vurdere om aktiviteten har en økonomisk karakter eller ikke. Er hobbyen din egnet til å gi deg økonomiske fordeler og et visst overskudd, vil den regnes som Hvor store skattefrie inntekter du kan ha i et år, vil variere noe. Mange tror det ligger en grense på 4 000 kroner, men dette gjelder bare salg av bær og frukt. Det er klart at du kan tjene adskillig mer og alke vel få lignet inntektene som skattefrie hobbyinntekter. I prinsippet kan det være hundre tusen kroner.

 

Kostbar hobby?

Mange av oss kan ha en hobby som kan koste litt mye enkelte ganger. Hobbyen kan være så kostbar at mange har pådratt seg en rekke kredittkort og forbrukslån for å kunne finansiere den. Før du vet ordet av det, har økonomien kommet helt ut av kontroll. Da er det greit å vite at det finne gode muligheter til å refinansiere alle former for usikret gjeld. Med en enkel søknad er dette gjort på få dager.

 

Hva regnes som hobbyinntekter?

Petter er en god tennisspiller som gir tennistimer ved siden av jobb og egen tennisspilling. Han har selv skaffet elevene sine ved oppslag på klubbhuset. Pengene for disse timene får han hver gang direkte fra utøverne. Disse inntektene er hobbyinntekter. Petter tjener greit med penger på tennistimene, men inntektene er små i forhold til det han trenger til livsopphold. Ser man tennisspillingen til Petter under ett, vil den ikke gi overskudd i overskuelig fremtid. Han har store utgifter til utstyr, treningstid og egen trener. At han da tjener penger på å trene andre, får ingen betydning, for han kan ikke leve av tennisen på lang sikt. Derfor kan tennisspillingen hans ikke sies å ha økonomisk karakter, og inntektene fra instruksjonen er skattefrie. I samme situasjon er Hilde som spiller piano på fritiden. Hun er student og noen elever som hun underviser ved siden av egen spilling. Elevene har hun kommet i kontakt med gjennom en venninne av moren. På samme måte som tennisspillingen til Petter, er pengene fra pianotimene en hobbyinntekt som Hilde ikke skal skatte av.

 

Samlerhobby

Inntektene fra hobbyen din behøver ikke bare stamme fra egenaktivitet. Selger du samlingen med pins fra Lillehammer OL, er dette ikke skattepliktig inntekt. Det gjelder alle samlerhobbyer, så lenge du ikke driver det så stort at ligningsmyndighetene mener du har startet næring. Starter du derimot en pinsforretning med samlingen som varelager, vil det bli regnet som en skattepliktig virksomhet.

 

Hobbyinntekter må ikke forveksles med lønn.  

Er Petter ansatt av tennisklubben sin for å instruere de yngre spillerne, blir saken annerledes. Da får han godtgjørelse fra klubben, og disse pengene må reg- nes som lønn. På den annen side kan Ole godt få skattefri utgiftsdekning på 10000 kroner fra klubben sin. Den har sammenheng med Oles engasjement for klubben, og kan ikke blandes sammen med pengene han får tennisleksjonen sine. Musikere som får lønn fra korpset sitt for å instruere yngre korpsmedlemmer, skal betale skatt av inntektene sine. Skiver du en artikkel til lokal avisen om speidergruppen din, hjelper det ikke at speideren er hobbyen din. Avishonorarer regnes alltid som lønnsinntekt. Tilsvarende gjelder hvis du spiller til dans på en lokalest. Husk at for småoppdrag som avisartikler, spilling på fest og lignende, kan du tjene inntil 1000 kr skattefritt fra en arbeidsgiver i året Du kan tjene inntil 2 000 kroner hvis du får betalt av en forening. Spill derfor til dans på fotballagets fester hel- ler enn hos naboen!

 

Overskudd er det avgjørende om en hobby blir regnet som en jobb.  

Når det skal vurderes om aktiviteten har økonomisk karakter», titter man først og fremst på overskuddet. Det er ikke din egen oppfatning som legges til grunn, men en objektiv vurdering av om aktiviteten er egnet til å drive overskudd. Det betyr at ligningskontoret legger mest vekt på sin egen oppfatning, og liten vekt på hva du mener! Med overskudd menes ikke bare at virksomheten går i overskudd som sådan, men også at du kan få ta ut en rimelig lønn som eier. Har du ikke et slikt overskudd, regnes virksomheten som hobbyaktiviteter. Dermed er det ikke sagt at hobbyen din automatisk skal regnes som virksomhet hvis du ett år går med overskudd. Du har hatt utgifter over lenger tid, og dette må det legges vekt på. Ser man hobbyen din under ett, har du på lang sikt gått med underskudd. Det hender dessverre at ligningskontorene ikke bryr seg om dette, men kun ser på overskuddet og vil beskatte det. Vær derfor på vakt!

 

Virksomheten vurderes over tid

Kravet til overskudd skal nemlig sees over flere år, slik at det ikke er kun ett år som legges til grunn for avgjørelsene. Det er ikke gitt noen bestemte regler om hvor lang tidshorisont du bør bruke, og skattemyndighetene har sagt at tidsperspektivet skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. For de fleste aktiviteter må man kunne bruke en tidshorisont på over 4—5 år, ofte lenger. Dette avhenger selvsagt av virksomhetens art. For deg som ikke vil ha hobbyaktiviteten regnet som næring, er det viktig å vise til at du har hatt store utgifter for å komme dit du er i dag. Tennistrener Petter har i mange år betalt for utstyr, leie av hall og egen instruktør. Det er dette tids perspektivet som må bukes. Man kan ikke bare se på et enkelt år og si at overskuddet for det ene året skal skattlegges.

 

Aktivitetens karakter

Noen aktiviteter er så fritidspregede at de ikke kan regnes som næring selv om det er ganske sikkert at det vil gå med overskudd. Et eksempel er gevinster fra Kvitt eller dobbelt og Andrew-show. Slike inntekter er helt sikkert unntatt skatteplikt På den annen side vil noen aktiviteter være av en slik an at de utelukkende kan ha til hensikt og tjenepenger. Hva fører du på selvangivelsen? Skattefrie inntekter fra hobbyen din skal ikke på selvangivelsen. Men hva gjør du hvis du har hatt såpass store inntekter at du lurer på om de er på grensen til skillbar inntekt? Oppgir du ikke inntektene, kan du senere risikere straffeskatt hvis del slås fast at inntektene dine er skattbare. hvis du er i tvil anbefaler vi at du forklarer situasjonen på et eget ark som du legger ved selvangivelsen. Ikke førtallene inn i selvangivelsen. Argumenter for hvorfor du mener inntektene er beskattes. Faren er selvfølgelig at ligningskontoret kun ser på inntektene, og mener at disse er skattbare. Får du for klart godt nok at hobbyen din ikke er egnet til å gi økonomiske fordeler, blir den neppe regnet som næring. Derfor er det viktig at du viser at du har hall utgifter. Forer du tallene på plass i selvangivelsen og skriver i Vedlegg at du lurer på om dette er skattefritt, kan du være nesten helt sikker på at ligningskontor kommer til at del er skattbar inntekt. Ligningskontoret legger hobbyinntektene dine til den øvrige inntekten din, bar du klage på ligningen når du får ligningsutkastet i juni. Stol på deg selv, og forklar det du er usikker på. I verstefall får du skattlagt det du mener er skattefrie. midler, men du slipper i alle fall å få straffeskatt.

Regler for studenter, befal og offiserer som pendler

Regler for studenter, befal og offiserer som pendler.

STUDENTER:

Studenter som i hovedsak studerer, kan ikke få pendlerfradrag. De er ikke i arbeide, og fradraget blir da ikke «utgift til inntekts ervervelse. som er hovedkravet for fradrag. Studenter som jobber i ferien, og da ikke bor hjemme hos mor og far, kan få pendlerfradrag for denne tiden. Ta for eksempel Ole. Han kommer fra Mosjøen der moren og faren hans bor. Til daglig studerer han økonomi Ved Høyskolen i Bodø. Ved siden av studiene arbeider han deltid som konsulent i et større firma i Bodø. Fordi hovedbeskjeftigelsen hans er studier, får han ikke pendler- fradrag. I sommerferien har han derimot heltids sommerjobb i samme firma, og kan få pendler- fradrag for disse månedene.

BEFAL OG OFFISERER:

Befal og offiserer bor ofte et annet Sted enn familien, og reiser hjem forholdsvis ofte. Familiefedre får fradrag som vanlige familiefedre, men også enslig befal og offiserer kan få pendlerfradrag. Bor de på befalsmessa og ikke har tilgang til eget kjøkken, kan de kreve pendlerfradrag. Vi leste i “Forsvarets Forum at offiserer flyttet hybelkomfyren ut av forlegnings rommet for å være helt sikre på at de bodde i uselvstendig bolig. Militært personell reiser som regel ikke hjem så ofte som hver tredje uke. Særlig gjelder dette enslig befal. Grunnen er at vaktturnusene gjør hyppige reiser vanskelige. Like fullt er de berettiget til pendlerfradrag. Under 21: Enslige under 21 som arbeider kan også få pendlerfradrag. Reglene for denne aldersgruppen er forenklet, og foreldrehjemmet regnes som deres virkelige bosted uansett.

Liste over skattefradrag som pendler

Liste over skattefradrag som pendler

REISE: Utgifter til transport hjem kan du føre opp i selvangivelsen. Utgifter til bil, fly og tog kan du trekke fra dersom det ikke er mer fordelaktig enn annen transport (bil: 1,95 kr pr km, pluss ferge, bom utgifter ol). Betingelsen er at arbeidsgiver ikke dekker dette. I tillegg får du selvfølgelig fradrag for daglige reiser til og fra jobben. Normalt er det månedskort (x12) på buss, tog eller bane. Nå er det imidlertid noe lettere å få fradrag for bruk av bil. De samlede utgiftene får du fradrag for når de overstiger kr 7 000.

KOST: For å slippe å mase med kvitteringer osv, får du et standardfradrag for opphold på hybel, brakke eller lignende på 151 kroner døgnet. Dette gjelder de fleste. Har du høyere utgifter til kost, får du imidlertid fradrag for slikt dersom du kan dokumentere dine utlegg. Har du bodd på pensjonat eller hotell (inkludert frokost), kan du få fradrag med henholdsvis 228 kr og 370 kroner døgnet.

Tips! Har hybelen ingen muligheter til å tilberede mat på en skikkelig måte, kan du i stedet få pensjonatfradraget. NB: Betaler sjefen kosten, blir du derimot skattlagt for kostbesparelse med 60 kroner døgnet. På den annen side kan du da i det minste kreve fradrag med 40 kroner (for småutgifter).

 LOSJI: Dine utgifter til å bo på arbeidsstedet kan du kreve trukket fra, dersom du kan dokumentere dem. Her er det ingen standardfradrag, bare faktiske utgifter. Ligningskontoret innrømmer kun fradrag dersom utgiftene kommer i tillegg til boutgifter du har fra før. du bolig på arbeidsstedet, er leien fradragsberettiget. Bor du i din egen bolig også på arbeidsstedet, direkte lignes boligen. Det innebærer at du ikke blir tillagt noen inntekt som skal beskattes. Likevel får du fradrag for vedlikeholdsutgifter, forsikringer med videre.

Tips! Selv om du kanskje eier to boliger, kan du likevel selge dem med skattefri gevinst. Som pendler oppfyller du vilkårene for skattefrihet for begge boligene.

DOKUMENTASJON: For boforholdene kan du bli avkrevd fremlegge for eksempel leiekontrakt eller skjøte. For reisene kan du bli bedt om å vise frem kjørebok, flybilletter, eller lignende. Har du fri hver helg, kan du trekke fra 240 dager med kost. Annenhver helg: 255 dager. Jobber hver Lørdag: 280 dager.

Betal ned den nye hytta med leieinntekter

Betal ned den nye hytta med leieinntekter.

Du kan finansiere hele hytta ved å leie den ut når du ikke selv bruker den. Gunstige skatteregler gjør det svært Lønnsomt for smarte hytteeiere.

Over en halv million nordmenn eier en fritidseiendom. For noen er det snakk om ei hytte uten vann eller kloakk, for andre et stort landsted med flere bygninger. Felles for dem alle er at de ikke bruker eiendommen hele året. Snarere tvert imot: mange, kanskje de aller fleste, bruker den kun i tilknytning til lengre ferier. Resten av året står den tom, livløs. Det bør du gjøre noe med. Få kapitalen til å jobbe for deg, sier økonomene. Det betyr gjerne at du skal sette pengene der hvor de kan forrente seg, som i aksje- eller rentefond. Men også en hytte er kapital, bunden kapital, og du bør virkelig vurdere å la også denne kapitalen jobbe for deg. Stikkordet er utleie.

 

Utleie av hytte er skattemessig gunstig

Utleieinntekt inntil 10 000 kroner årlig er skattefri. Av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt. Dette beløpet beskattes som alminnelig inntekt, dvs med 23 %. Grunnen til at du kun skatter 85 % av beløpet utover 10 000 kroner. kommer av at skattemyndighetene «slår av» 15 % som skal dekke utgifter til møbelslitasje, renhold etc. La oss si at du er så heldig at du tjente 25 000 kroner i fjor på å leie ut fjellhytta. Da behøver du ikke betale mer enn (25 000— 10 570 kroner til Restad. Det betyr at du sitter igjen med over 21000 raske! En slik leieinntekt vil dekke rentene på et hyttekjøp til 425 000 kroner (forutsatt 7 % rente). Satt litt på spissen kan man si at du får en gratis hytte ved å leie den ut noen uker i året:

 

Få dekket dine faktiske utgifter

Slik er som sagt regelen for de aller fleste. De har nemlig en prosentlignet hytte. Skattedirektoratet sier følgende: Prosentligning av fritidseiendom opprettholdes selv 0m: eiendommen er utleid deler av året eller eiendommen er delvis utleid gjennom hele året under forutsetning av at eieren over tid benytter fritidseiendommen i rimelig omfang og eiendommen ikke er gått over til å få karakter av utleiehytte. Hva som her menes med rimelig omfang og karakter av utleiehytte vil nok variere noe fra ligningssjef til ligningssjef. Leier du den ut på åremål, blir den nok regnskapslignet. Siden eiendommen er prosentlignet, får du ingen fradrag for utgifter knyttet til slitasje, vedlikehold etc utover standardfradraget på 15 % av leieinntektene. Disse 15 % er ment å dekke slitasje på hytta, innbo og løsøre. Du får heller ikke trukket fra utgifter til bruk av strøm, renhold av hytta etc. Du bør derfor i stedet inngå leieavtale hvor det avtales et beløp for leie av hytta, og i tillegg kreve dekning av faktiske utgifter til strøm og renhold. Da skulle det bare være selve leiebeløpet som kommer til beskatning, de øvrige postene er kun dekning av faktiske kostnader. Smart, ikke sant?

 

Store utgifter til vedlikehold?

Dersom du kjøper eller arver en hytte som er moden for større vedlikeholdsarbeider, bør du derfor vurdere å gjøre regnskapsligning av den. Dersom du allerede eier en hytte som du har prosentlignet i noen år, gjelder visse overgangsregler som betyr at du ikke kan fore hele vedlikeholdskostnaden til fradrag. Også i anledning boligutleie var vi inne på vurderingen prosent/regnskapsligning. Prinsippet er det samme, men det spesielle ved hytteutleie er at prosentligning faktisk ikke er så gunstig som tilfellet er for utleie av din egen bolig.